Antisladd (ATC)

Köp
  • 13 643,50 kr

Ger husvagnen en väsentlig ökning av körstabiliteten. Med AKS stabiliseringskoppling typ 1300, 2000, 2004 och 3004 ökar den s.k. kritiska hastigheten med 20-30% för ett husvagnsekipage. Men när väl den kritiska hastigheten nåtts, eller överskridits, förmår inte ett ekipage som har råkat i pendling (”wobbling”) att stabilisera sig självt längre. Detta är en mycket farlig situation och det är när detta sker som ATC automatiskt griper in. En avvägd bromsimpuls sätter an husvagnens bromsar direkt. Därigenom avtar pendlingen, ekipaget sträcks ut och situationen lugnar snabbt ner sig utan att föraren behöver göra någon aktiv åtgärd. När ATC-systemet är monterat krävs inget underhåll. ATC är framtaget för husvagnar byggda på AL-KO-chassi och finns i olika varianter beroende på husvagnens totalvikt.

TRAILER CONTROL FÖR ENKELAXEL 1601-1900 KG. TOMVIKT 1100 KG. Passar Hobby med knottaxel fr.o.m. 1997.

Fördelarna är bl.a.

  • ATC känner av kritiska pendlingsrörelser direkt där de uppstår utan tidsfördröjning.
  • Endast husvagnen bromsas in och därmed stabiliseras hela ekipaget.
  • Inbromsningen är relativt mjuk och skapar därmed inga farliga situationer.
  • Systemet reagerar när 4 mindre, alternativt 2 större, på varandra följande pendelrörelser registreras.
  • ATC är inte beroende av vilken dragbil som används annat än att den skall vara utrustad med en 13-polig kontakt enligt europeisk standard genom vilken konstant ström förs över till vagnen.
  • Systemet fungerar utan problem i kombination med bilar som har ESP för släp.
  • ATC är en liten kompakt enhet. Tar liten plats och väger endast ca 5 kg.
  • Enheten monteras direkt på axeln.