ELEKTRISKA STÖDBEN TESA 4 4 STÖDBEN

Köp
  • 38 993,50 kr

Med Tesa-AutoLift-system kan man med en knapptryckning få två eller fyra kraftfulla motorer att ta över stabiliseringen av fordonet. Tesa- AutoLift säkrar att fordonet helt automatiskt placeras i ett horisontellt läge. Arbetet med att flytta nivåklossar eller stödbockar elimineras. Stödbenen är galvaniserade för lång hållbarhet och utrustade med vattentäta motorer. Tesa-AutoLift-system finns i en version med två stödben eller med fyra stödben för ännu mer kontroll och komfort. Tesa-AutoLift-system kan eftermonteras till alla vanliga fordonschassier (ca 34 cm fri höjd måste finnas). Med Tesa-AutoLift-set med fyra stödben får man full komfort över husbilen. Varje enskilt stödben har en lyftkraft på 2500 kg. Tack vare kontrollfunktionen av de fyra stödbenen kan systemet automatiskt eller manuellt justera fordonet till ett horisontellt läge. Den automatiska funktionen fungerar inte med enbart 2 stödben. Oavsett vilket läge som väljs, kommer fordonet snabbt att vara stabilt och jämnt under förutsättning att marken inte är för ojämn. Tesa-AutoLift-system passar för fordon upp till en maxvikt av 5 ton.

Fördelar
Om systemet är påslaget via kontrollpanelen kan man starta den automatiska nivelleringen eller retraktionsprocessen. Allt sköts bekvämt med en knapptryckning på fjärrkontrollen. Garanterad kvalitet då Tesa-AutoLift-system galvaniseras på Fiat-fabrik. Galvaniseringen som används är 7 ggr starkare än en vanlig galvanisering.

Säkerhet
Som regel kan stödbenen endast användas med handbromsen åtdragen. Om handbromsen släpps när stöden används eller tändningen är påslagen, kommer det att ljuda en varningssignal, så att man kan fälla upp stödbenen innan påbörjad körning av fordonet. Om strömförsörjningen av någon anledning skulle försvinna kan AutoLift-systemet fällas in och upp manuellt.

Lätt att montera
I leveransen ingår stödben, förkopplad centralenhet, styrenhet, fjärrkontroll och kablar. Tack vare medföljande förhöjningsdelar kan stödbenens längd ändras från 300 mm upp till högst 420 mm i små steg. Justeringslängden förblir konstant 180 mm.

Fördelarna med ett mekaniskt system
Tesa är den enda tillverkaren i Europa som producerar ett elektriskt mekaniskt stödbenssystem. Skillnaden mellan ett mekaniskt system mot ett hydrauliskt system är fordonets vikt. Autolift-systemet är lämpligt för fordon upp till 5 ton, medan vissa hydrauliska system även kan lyfta tunga lastbilar. De flesta husbilar och husvagnar har en lägre vikt som gör ett mekaniskt system till den optimala lösningen.

  • Ett mekaniskt system är inte beroende av olja och behöver därför inget underhåll.
  • Mekaniska system fungerar inte med olja och är därför lämpliga för extrema temperaturer.
  • Hydrauliska system påverkas mer av sidotryck än mekaniska system.
  • Mekaniska system lider inte av små dammpartiklar i systemet.
  • Mekaniska system förlorar inte tryck när de är under tryck under en längre tid eller när olja är otillräcklig