GASLARM SG01 INFÄLLT GOCAMP SAFETYGUARD

Köp
  • 1 163,50 kr

Safety Guard är ett gaslarm, anpassat till camping-, båt- och friluftsliv i nordiskt klimat. Gasvarnaren är framtagen enligt senaste EU-krav och standarder som i dag ställs på ett modernt gaslarm. Kan kopplas till automatisk gasolavstängning, G09-91B. Larmet är lätt att montera och fästes på list/ vägg/panel med bif monteringsmaterial. Safety Guard är driftsäkert och tillförlitligt och fungerar utmärkt att använda som en enhet men kan även kopplas till ett befintligt larmsystem. Genom ny teknik har strömförbrukningen sänkts till mindre än hälften av vad som är brukligt utan att ge avkall på hög säkerhet. Safety Guard larmar för följande gaser: Gasol/LPG, Stadsgas/Naturgas samt övriga brännbara kolväteföreningar, och s.k. Narkosgas.

  • Strömförsörjning: 12V DC batteri.
  • Känslighet: 6% LEL beroende på typ av gas, temperatur och luftfuktighet.
  • Sirénstyrka: ≥70 dB inom 1 m.
  • Arbetstemperatur: 0˚ - 55˚C vid luftfuktighet ≤95%RH.
  • Larmgivare: Blinkande röd diod och pulserande sirén samt reläutgång till nätverk/ automatisk gasolavstängning, G09-91B.
  • Larm pågår till dess att ren luft åter detekteras. Därefter gör larmet automatiskt en ny avläsning av luften och kalibrerar / återställer sig tillbaka till normalt arbetsläge igen.

Safety Guard för infällt montage. Mått 86 x 86 x 42 mm. Höjd 19 mm. Djup in i vägg: 23 mm. Strömförbrukning arbetsläge: ≤40 mA. Strömförbrukning larmläge: ≤150 mA.