SÄKERHETSKOPPLING WS 3000 ISC. SVART

Köp
  • 7 013,50 kr

BPW iSC dämpar mot slingriga och hastiga rörelser vilket ger ökad trafiksäkerhet och körkomfort. Tack vare den integrerade stabilisatorn i form av friktionsbelägg minskar risken för pendling och krängning. BPW iSC har optimerats för att ge bästa handhavande och ergonomi. Med smidig enhandsfattning är det mycket enkelt att använda kopplingen. Driftsäkerheten garanteras av en kopplingsindikator som visar att iSC är korrekt kopplad, samt en inbyggd förslitningsindikator för friktionsbeläggen. Säkerhetskopplingen är godkänd för hastigheter upp till 100 km/h. BPW iSC passar alla vanligt förekommande påskjutsbromsar med infästning från 35 till 50 mm. BPW iSC kräver ingen särskild besiktning.

  • Enhandsfattning för enkel användning
  • Kopplingsindikator för korrekt på-/frånkoppling
  • Förslitningsindikator för friktionsbelägg
  • Integrerad stabilisator
  • Godkänd för hastigheter upp till 100 km/h
  • Kräver ingen besiktning